Numer konta Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Płońsku:

 

BS w Płońsku

15 8230 0007 0000 2828 2018 0001

Stypendium przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Stypendium przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku w roku szkolnym 2020/2021.

 

Pobierz regulamin

Pobierz wniosek

 

4 czerwca - dzień wolny

                                               Informacja

 

      Na podstawie zarządzenia nr 8/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku ustala się dzień 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy.

Lista uczniów klas Ia i Ib 2021/2022 aktualizacja

W załączniku znajdują listy klas Ia i Ib przyjętych w roku szkolnym 2021/2022 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku.

 Lista uczniów z podziałem na klasy:

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

                                    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

                                                            

Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat.

Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna i bezpieczna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie i nie musimy kontaktować się z rachmistrzem.

 Aplikacja spisowa NSP 2021 jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe i dostępem do sieci internetowej.

Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/