Dzień Edukacji Narodowej 2021

W ostatnich dniach okazało się, że na piątki i szóstki zasługują nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele płońskiej Jedynki.

27 pażdziernika nasi nauczyciele: I. Brudzikowska, W. Jakubowska, K. Józefowicz, B. Traczyńska, M. Wodzyńska, M. Zawadzka i P. Fidelski odebrali Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Tego dnia również Dyrektor szkoły - Pani Joanna Szczepańska, w uznaniu dotychczasowego dorobku w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, została uhonorowana nagrodą Ministra Edukacji i Nauki.

Uroczystość miała miejsce w Domu Polonii w Pułtusku. Cieszymy się z sukcesów „naszego” Dyrektora oraz koleżanek i kolegów. Serdecznie gratulujemy.

     

Ślubowanie klas I

Ślubowanie klas I

8 października br. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci klas Ia i Ib oraz przyjęcia do społeczności szkolnej dzieci z oddziału „0”. Na uroczystość przybyli pan Andrzej Pietrasik Burmistrz Miasta Płońsk, przedstawiciel szkolnej Rady Rodziców pani Milena Zielińska oraz rodzice pierwszaków i przedszkolaków. Rolę gospodarzy pełnili jak zwykle pani dyrektor Joanna Szczepańska i pan dyrektor Piotr Makówka. Wspierał ich uczeń klasy 7c Bartłomiej Łaszczyk.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, krótkich przemówieniach dyrekcji i gości, głos zabrali bohaterowie uroczystości. Dzieci zaprezentowały część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyń Małgorzaty Wodzyńskiej, Małgorzaty Zawadzkiej i Wioletty Jakubowskiej. Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pan Burmistrz dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem, jak mieczem, ramion dzieci. Pani dyrektor wręczyła uczniom dyplomy i książki. Od rodziców maluchy otrzymały pamiątkowe medale. Od tej chwili pierwszoklasiści i przedszkolacy stali się nowymi członkami wielkiej szkolnej rodziny. Życzymy im, aby szkoła stała się dla nich miejscem, gdzie z radością będą przychodzić, zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania.

Numer konta Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Płońsku:

 

BS w Płońsku

15 8230 0007 0000 2828 2018 0001

Stypendium przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Stypendium przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku w roku szkolnym 2020/2021.

 

Pobierz regulamin

Pobierz wniosek

 

4 czerwca - dzień wolny

                                               Informacja

 

      Na podstawie zarządzenia nr 8/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku ustala się dzień 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy.