Ślubowanie klas I

Ślubowanie klas I

8 października br. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci klas Ia i Ib oraz przyjęcia do społeczności szkolnej dzieci z oddziału „0”. Na uroczystość przybyli pan Andrzej Pietrasik Burmistrz Miasta Płońsk, przedstawiciel szkolnej Rady Rodziców pani Milena Zielińska oraz rodzice pierwszaków i przedszkolaków. Rolę gospodarzy pełnili jak zwykle pani dyrektor Joanna Szczepańska i pan dyrektor Piotr Makówka. Wspierał ich uczeń klasy 7c Bartłomiej Łaszczyk.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, krótkich przemówieniach dyrekcji i gości, głos zabrali bohaterowie uroczystości. Dzieci zaprezentowały część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyń Małgorzaty Wodzyńskiej, Małgorzaty Zawadzkiej i Wioletty Jakubowskiej. Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pan Burmistrz dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem, jak mieczem, ramion dzieci. Pani dyrektor wręczyła uczniom dyplomy i książki. Od rodziców maluchy otrzymały pamiątkowe medale. Od tej chwili pierwszoklasiści i przedszkolacy stali się nowymi członkami wielkiej szkolnej rodziny. Życzymy im, aby szkoła stała się dla nich miejscem, gdzie z radością będą przychodzić, zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania.

IMG_8120.jpg IMG_8131.jpg IMG_8133.jpg

IMG_8136.jpg IMG_8140.jpg IMG_8144.jpg

IMG_8146.jpg IMG_8148.jpg IMG_8153.jpg

IMG_8154.jpg IMG_8157.jpg IMG_8159.jpg

IMG_8161.jpg IMG_8171.jpg IMG_8180.jpg

IMG_8192.jpg IMG_8195.jpg IMG_8200.jpg

IMG_8203.jpg IMG_8209.jpg IMG_8222.jpg

IMG_8233.jpg IMG_8236.jpg IMG_8237.jpg

IMG_8244.jpg IMG_8246.jpg IMG_8249.jpg

IMG_8257.jpg IMG_8261.jpg