Stypendium szkolne 2020/2021

Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

 

Termin składania wniosków upływa  15 września 2020 r. Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego (podajemy przez uczniów lub wrzucamy do skrzynki na drzwiach wejściowych do szkoły od strony parkingu).

 STYPENDIUM otrzymują uczniowie szkoły mieszkający na terenie miasta Płońsk, dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 528,00 zł netto. Uwzględniamy dochód za miesiąc sierpień 2020 r.

 Do wniosku dołączamy następujące  dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):


 • Zaświadczenie o wysokości dochodu netto z zakładu pracy lub renty/emerytury (odcinek renty/emerytury) lub alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z MOPS – funduszu alimentacyjnego),
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  • Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy własnoręcznie podpisane wraz z numerem i serią dowodu tożsamości,
  • Zaświadczenie lub decyzja z MOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). 
  • Zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego 
  • Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy
 • Oświadczenie o dochodach uzyskanych z pracy dorywczej
 • Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

 

Wnioski o stypendium należy pobrać w sekretariacie u pedagoga lub pobrać  z linku poniżej. Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków i dostarczanie kompletnych załączników.

Wniosek o stypendium szkolne.

Jak wypełnić wniosek?Przykład.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

PODRĘCZNIKI 2020/2021

PODRĘCZNIKI  2020/2021

 

Wszystkie podręczniki do klas 1-8, z wyjątkiem podręcznika i ćwiczeń do religii zapewnia szkoła.

 

SPIS  KSIĄŻEK DLA ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 „Odkrywam siebie – złota kolekcja” Poziom BB+, Wydawnictwo MAC

 

Język angielski:

Bugs Team Starter     Macmillan Carol Read, Ana Soberon, Anna Parr- Modrzejewska

 

Religia:

Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga, red. D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala, Wydawnictwo Jedność (Kielce)

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII DLA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 Kl.1
Tytuł podręcznika: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; autorzy: ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz, katechezy okolicznościowe: Marzena Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa), numer podręcznika: AZ-11-01/18-PL-1/20 (diecezja płocka)


Kl.2
Tytuł podręcznika: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW.
Zeszyt ćwiczeń: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW


Kl.3
Tytuł podręcznika: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW.
Zeszyt ćwiczeń: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW


Kl.4
Tytuł podręcznika: Wierzę w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW.
Zeszyt ćwiczeń: Wierzą w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW


Kl.5
Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska, katechezy okolicznościowe: ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa), numer podręcznika: AZ-21-01/18-PL-3/20(diecezja płocka)


Kl.6
Tytuł podręcznika: Wierzę w Kościół, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),
Zeszyt ćwiczeń: Wierzę w Kościół. Karty Pracy, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium, (Lublin)
Kl.7
Tytuł podręcznika: Spotykam Twoje Słowo, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium,
Zeszyt ćwiczeń: Spotykam Twoje Słowo. Karty pracy, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium


Kl.8
Tytuł podręcznika: Z Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),
Zeszyt ćwiczeń: Z Tobą idę przez życie. Karty pracy, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium (Lublin)

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Pobierz: