Kadra Pedagogiczna 2021/2022

L.p.

Nazwisko i imię

przedmiot

1

Barcelak Marzena

Nauczyciel wspomagający

2

Bednarska Anna Renata

Matematyka

3

Bednarska Bożena

Świetlica, historia

4

Borowska Sylwia

Edukacja wczesnoszkolna

5

Brudzikowska Iwona

Edukacja wczesnoszkolna

6

Brzezińska Agnieszka

Edukacja wczesnoszkolna

7

Ciarkowska Anna 

Język angielski

8

Fidelski Patryk

Język rosyjski, język angielski

9

Izydorczak Ewa

Język polski

10

Jabłońska Iwona

Język polski

11

Jakubowska Wioletta

Edukacja wczesnoszkolna

12

Józefowicz Katarzyna

Edukacja wczesnoszkolna

13

Karwowska Monika - Gloch

Religia, WDŻ

14

Kawczyński Grzegorz Tomasz

Język angielski

15

Konstantinow Marta

Biblioteka, język polski

16

Kropisz Justyna Barbara

w-f, nauczyciel wspomagający

17

Lisiak Adrian

Wychowanie fizyczne

18

Makówka Piotr Stanisław

Informatyka, wos, edukacja dla bezpieczeństwa

19

Małek Mirosław

Historia, Wos

20

Mikołajewska Katarzyna

Świetlica

21

Motak Beata

Matematyka, fizyka

22

Nerć Marzena

Geografia, zajęcia techniczne

23

Osica Urszula

Matematyka, informatyka

24

Pachla Milena Kamila

Plastyka, informatyka, nauczyciel wspomagający

 

Przepiórkiewicz-Wronka Magdalena

Język polski, biblioteka

25

Puchalska Monika Joanna

Biologia, chemia

26

ks. Raczkowski Mariusz

Religia

27

Rogowski Andrzej

Język angielski, wychowanie fizyczne

28

Stasiak Marzanna Józefa

Historia, zajęcia techniczne

29

Stawicka Anna

Pedagog szkolny

30

Szczepańska Joanna

Biblioteka, informatyka

31

Traczyńska Beata

Edukacja wczesnoszkolna

32

Włoczkowska Aneta

Edukacja wczesnoszkolna

33

Wodzyńska Małgorzata

Oddział przedszkolny

34

Wójtewicz Ewelina

Nauczyciel wspomagający

35

Zawadzka Małgorzata

Nauczyciel wspomagający

36

Zdunowska Olga

Język niemiecki