W szkole Podstawowej nr 1 w Płońsku odbyła się Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024.

Podczas mszy świętej w Parafia św. Michała Archanioła w Płońsku poświęcony został nowy sztandar szkoły. W trakcie uroczystości został on przekazany uczniom.

Dzisiejsze wydarzenie było też okazją do podsumowania zakończonej niedawno inwestycji w SP 1 zrealizowanej w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk – etap II".

Celem projektu było podwyższenie standardu energetycznego wszystkich budynków poprzez m.in. modernizację systemu ciepłej wody użytkowej, docieplanie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wentylacji grawitacyjnej oraz modernizację przegród. W ramach inwestycji zmodernizowano instalację elektryczną, zainstalowano również panele fotowoltaiczne umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co wpływać będzie na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawę jakości powietrza w mieście.

W swoim wystąpieniu burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik przypomniał historię szkoły, której początki sięgają roku 1904. Burmistrz zwrócił również uwagę, że mimo wieku, obiekt należy do najnowocześniejszych w mieście, a inwestycja jest kolejnym dowodem na konsekwentną politykę miasta polegającą na poprawie warunków edukacji.

Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego podziękował burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za wzorowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Życzenia pracownikom i uczniom szkoły złożyła także wieloletnia nauczycielka i przyjaciółka SP 1 - pani Teresa Piekarz, a historią na temat pracy w szkole podzielił się były nauczyciel płońskiej "Jedynki" - pan Stanisław Żochowski.

Podczas uroczystości dyrektor szkoły Joanna Szczepańska, a także przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Kowalska wręczyły pamiątkowe statuetki i podziękowania osobom zaangażowanym w realizację inwestycji.

Na zakończenie uczestnicy dzisiejszego wydarzenia obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły, a także recital absolwenta Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku - Alana Cyprysiaka.

***

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.