SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

SPIS PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I

 

Lp.

 

Przedmiot

Numer

dopuszczenia

Tytuł, autor, wydawnictwo

1.     

Edukacja wczesnoszkolna

1088/1/2020

Wielka Przygoda. Klasa 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna. Podręcznik część 1, 2

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda       

Nowa Era

2.     

 

1088/2/2020

Wielka Przygoda. Klasa 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna.  Podręcznik część 3, 4                 

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda  

Nowa Era

3.     

 

 

Wielka Przygoda. Klasa 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Ćwiczenia część 1, 2, 3, 4.

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka

Nowa Era

4.     

 

 

Wielka Przygoda. Klasa 1, Ćwiczenia do edukacji matematycznej część 1, 2, 3, 4.

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Nowa Era

5.     

 

 

Muzyka Klasa 1. Zeszyt ćwiczeń z CD                   

Monika Gromek, Grażyna Kilbach  

Nowa Era

6.     

 

 

Wielka Przygoda. Klasa 1, Ćwiczenia do kaligrafii

Elżbieta Kacprzak, Grażyna Wójcicka        

Nowa Era

7.     

Język angielski

811/1/2017

 

Bugs Team 1 podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska

Macmillan

8.     

Religia

 

 

Nr programu

AZ-1-01/18;

19.09.2018 r.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

autorzy: ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz

AZ-11-01/18-PL-1/20

Zaproszeni na ucztę z Jezusem

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

SPIS PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II

 

Lp.

 

Przedmiot

Numer

dopuszczenia

Tytuł, autor, wydawnictwo

1.     

Edukacja wczesnoszkolna

1088/3/2021

1088/4/2021

Wielka Przygoda. Klasa 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna

Podręcznik, część 1 i 2         

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk (edukacja polonistyczna i społeczna), Joanna Winiecka-Nowak (edukacja przyrodnicza)  

Nowa Era

2.     

 

1088/3/2021

1088/4/2021

Wielka Przygoda. Klasa 2. Edukacja matematyczna Podręcznik, część 1 i 2         

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda   

Nowa Era

3.     

 

 

Wielka Przygoda. Klasa 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna.

Ćwiczenia część 1, 2, 3, 4.                          

Elżbieta Kacprzak, Małgorzata Ogrodowczyk, Anna Ładzińska, Joanna Winiecka-Nowak

Nowa Era

4.     

 

 

Wielka Przygoda. Klasa 2, Ćwiczenia do edukacji matematycznej.

część 1, 2, 3, 4                      

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda   

Nowa Era

5.     

 

 

Muzyka Klasa 2

Zeszyt ćwiczeń         

Monika Gromek, Grażyna Kilbach  

Nowa Era

6.     

Język angielski

811/1/2017

Bugs Team 2

podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska

Macmillan

7.     

Religia

 

 

Nr programu

AZ-1-01/18;

19.09.2018 r.

Zaproszeni na ucztę z Jezusem

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

To jest mój Syn umiłowany

Autorzy:ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski

AZ-12-01/18-PL-11/21

SPIS  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY  III

 

Lp.

 

Przedmiot

Numer

dopuszczenia

Tytuł, autor, wydawnictwo

1.     

Edukacja wczesnoszkolna

1088/5/2022

Wielka Przygoda. Klasa 3, część 1. Edukacja polonistyczna i społeczna

Podręcznik część 1 i 2

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk

Nowa Era

2.     

 

1088/5/2022

Przyroda klasa 3 Podręcznik

Joanna Winiecka-Nowak

Nowa Era

3.     

 

1088/5/2022

Wielka Przygoda. Klasa 3, część 1. Edukacja matematyczna

Podręcznik część 1 i 2                     

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Nowa Era

4.     

 

 

Przyroda klasa 3 zeszyt ćwiczeń

Joanna Winiecka-Nowak     

Nowa Era

5.     

 

 

Wielka Przygoda. Klasa 3, Edukacja polonistyczna i społeczna, Ćwiczenia część 1, 2, 3, 4                     

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk

Nowa Era

6.     

 

 

Wielka Przygoda. Klasa 3, Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1, 2, 3, 4

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Nowa Era

7.     

 

 

Muzyka Klasa 3, Zeszyt ćwiczeń                 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

8.     

Język angielski

811/1/2017

Bugs Team 3 podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska

Macmillan

9.     

Religia

Nr programu

AZ-1-01/18;

19.09.2018 r

Kto spożywa moje Ciało, ma życie autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, AZ

SPIS PODRĘCZNIKÓW DO KLASY IV

 

Lp.

 

Przedmiot

Numer

dopuszczenia

Tytuł, autor, wydawnictwo

1

Historia

877/1/2020/z1

WCZORAJ I DZIŚ. KLASA 4. PODRĘCZNIK DO HISTORII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski;

Nowa Era

2

Język polski

907/1/2017

Nowe słowa na start 4          

A.Klimowicz, M. Derlukiewicz          

Nowa Era      

 

 

 

Nowe Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej             

Nowa Era

3

Muzyka

852/1/2017

„Lekcja muzyki 4”, Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Nowa Era        

4

Plastyka

903/1/2017

Do dzieła! 4     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak       

Nowa Era

5

Przyroda

863/2019/z1

Tajemnice przyrody

(podręcznik+ zeszyt ćwiczeń)           M.Marko-Worłowska,

F.Szlajfer, J.Stawarz  Nowa Era      

6

Matematyka

780/1/2017

Matematyka z plusem  (podręcznik+ zeszyt ćwiczeń podstawowych – wersja C)   Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki  GWO 

7

Informatyka

847/1/2020/z1

Lubię to!          Michał Kęska  Nowa Era      

8

Technika

295/1/2017

Jak to działa? L.Łabecki, M.Łabecka           Nowa Era      

9

WDŻ

MEN: 920/1/2017

WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE DLA UCZNIÓW KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król, Grażyna Węglarczyk

Rubikon         

10

Język angielski

831/1/2017

Brainy - klasa 4 podręcznik i ćwiczenia

Macmillan       Nick Beare    

11

Religia

AZ-2-01/15,

21.09.2015 r.,

Wierzę w Boga Ojca

red. A. Krasiński

PL-21-01/15-PL-1/15 Wierzę w Boga i kocham Kościół

program ogólnopolski.          

SPIS  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY  V

 

Lp.

 

Przedmiot

Numer

dopuszczenia

Tytuł, autor, wydawnictwo

1

WDŻ

MEN: 920/2/2018

WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE DLA UCZNIÓW KLASY 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król, Grażyna Węglarczyk

Rubikon         

2

Język angielski

831/2/2018

Brainy - klasa 5 podręcznik i ćwiczenia

Macmillan       Nick Beare    

3

Religia

AZ-2-01/18

19.09.2018 r.

Bóg nas szuka

autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska

AZ-21-01/18-PL-3/20

Bóg kocha i zbawia człowieka

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

4

Język polski

907/2/2018

Nowe Słowa na strat 5           M. Derlukiewicz, A. Klimowicz

Nowa Era      

 

 

 

Nowe Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej

5

Muzyka

852/2/2018

„Lekcja muzyki 5”, Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Nowa Era      

6

Plastyka

903/2/2018

Do dzieła! 5     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak        Nowa Era

7

Historia

877/2/2018

WCZORAJ I DZIŚ. KLASA 5. PODRĘCZNIK DO HISTORII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Autorzy: Grzegorz Wojciechowski;

Nowa Era      

8

Biologia

844/1/2018

Puls życia       Marian Sęktas, Joanna Stawarz       Nowa Era

9

Matematyka

780/2/2018

Matematyka z plusem  (podręcznik+ zeszyt ćwiczeń podstawowych – wersja C)   Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki  GWO 

10

Informatyka

847/2/2020/z1

Lubię to!          Michał Kęska  Nowa Era      

11

Technika

295/2/2018

Jak to działa? L.Łabecki, M.Wiśniewska      Nowa Era      

12

Geografia

906/1/2018

Planeta Nowa (podręcznik+ zeszyt ćwiczeń)

F.Szlajfer, Z.Zaniewicz, T.Rachwał, R.Malarz         Nowa Era

 

 

SPIS PODRĘCZNIKÓW DO KLASY VI

 

Lp.

 

Przedmiot

Numer

dopuszczenia

Tytuł, autor, wydawnictwo

1

WDŻ

MEN: 920/3/2019

WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE DLA UCZNIÓW KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król       Rubikon         

2

Język angielski

831/3/2018

Brainy - klasa 6 podręcznik i ćwiczenia

Macmillan       Nick Beare    

3

Religia

AZ-2-01/18

19.09.2018 r.

Jezus nas zbawia

ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek,

AZ-22-01/18-PL-9/21

Bóg kocha i zbawia człowieka

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

Język polski

907/3/2019

Nowe Słowa na start 6           A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

Nowa Era      

 

 

 

Nowe Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej

 

Matematyka

780/3/2019

Matematyka z plusem  (podręcznik+zeszyt ćwiczeń) podstawowych – wersja C), Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki,            GWO

 

Biologia

844/2/2019

Puls życia       Joanna Stawarz         Nowa Era      

 

Geografia

906/2/2019

Planeta Nowa (podręcznik+zeszyt ćwiczeń)

T.Rachwał, R.Malarz, D.Szczypiński           , Nowa Era    

 

Historia

877/3/2019

Nowa Edycja 2022-2024

WCZORAJ I DZIŚ. KLASA 6. PODRĘCZNIK DO HISTORII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski;         

Nowa Era

 

Informatyka

847/1/2022/z1

Lubię to!          Michał Kęska  Nowa Era      

 

Muzyka

852/3/2019

„Lekcja muzyki 6”, Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Nowa Era      

 

Plastyka

903/3/2018

Do dzieła! 6     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak-Ossowska            Nowa Era      

 

Technika

295/3/2019

Jak to działa? L.Łabecki, M.Łabecka           Nowa Era      

SPIS  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY  VII

 

Lp.

 

Przedmiot

Numer

dopuszczenia

Tytuł, autor, wydawnictwo

1

Historia

877/4/2020/z1

WCZORAJ I DZIŚ. KLASA 7 . PODRĘCZNIK DO HISTORII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow;

Nowa Era      

2

Język polski

907/4/2020

Nowe Słowa na start 7           J.Kościerzyńska, J. Ginter, K. Łęk, N. Bielawska, M. Iwanowska, M. Chmiel, J. Krzemińska, J. Kostrzewa     Nowa Era      

 

 

 

Nowe Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

3

Język rosyjski

782/1/2017

Всё просто! 1. Podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących. Klasa VII     PWN   Barbara Chlebda, Irena Danecka        

4

Język niemiecki

1096/1/2020

Deutchtour Fit 7         podręcznik

Nowa Era       Kościelniak-Walewska Ewa 

5

Język angielski

1100/1/2020

Macmillan Repetytorium Ósmoklasisty - dwuczęściowa wersja - część 1         Macmillan       "Malcolm Mann

Steve Taylore-Knowles"

Podręcznik i ćwiczenia         

5

Muzyka

852/4/2020/z1

„Lekcja muzyki 7”, Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Nowa Era      

6

Plastyka

903/4/2020/z1

Do dzieła! 7     Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak            Nowa Era      

7

Geografia

906/3/2019/z1

Planeta Nowa, (podręcznik+ zeszyt ćwiczeń)

Rachwał, R.Malarz, M. Szubert        Nowa Era      

8

Biologia

844/3/2020/z1

Puls życia       Małgorzata Jefimow  Nowa Era      

9

Chemia

785/1/2017

Chemia Nowej Ery

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin  Nowa Era      

10

Fizyka

885/1/2017

Spotkania z fizyką, (podręcznik)

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska       Nowa Era      

11

Matematyka

780/4/2017

Matematyka z plusem  (podręcznik+ zeszyt ćwiczeń podstawowych – wersja C), Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej       GWO 

12

Informatyka

847/4/2020/z1

Lubię to!          Grażyna Koba            Nowa Era      

13

WDŻ

MEN: 920/4/2017

WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE DLA UCZNIÓW KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Autorzy: Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król, Grażyna Węglarczyk,   Rubikon         

14

Religia

AZ-2-01/18

19.09.2018 r.

Kościół wskazuje nam drogę; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, ks. Rafał Bednarczyk; Az

Bóg kocha i zbawia człowieka

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

SPIS PODRĘCZNIKÓW DO KLASY VIII

 

Lp.

 

Przedmiot

Numer

dopuszczenia

Tytuł, autor, wydawnictwo

1

Język niemiecki

1096/2/2021

Deutchtour Fit 8         podręcznik

Nowa Era       Kościelniak-Walewska Ewa 

2

Język angielski

1100/2/2021

Macmillan Repetytorium Ósmoklasisty - dwuczęściowa wersja - część 2         Macmillan       "Malcolm Mann

Steve Taylore-Knowles"       

Podręcznik i ćwiczenia

3

Język rosyjski

782/2/2017

Всё просто! 2. Podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących. Klasa VIII    PWN   Barbara Chlebda, Irena Danecka        

4

Religia

AZ-3-01/10,

09.06.2010 r

 

Z Tobą idę przez życie

red. P. Mąkosa

AZ-32-01/10-LU-1/13 Pójść za Jezusem Chrystusem

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

5

Język polski

907/5/2021/z1

Nowe Słowa na start  J.Kościerzyńska, J. Ginter, K. Łęk, N. Bielawska, M. Iwanowska, M. Chmiel, J. Krzemińska, J. Kostrzewa       Nowa Era      

 

 

 

Nowe Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej

6

Edukacja dla bezpieczeństwa

846/2017

„Żyję i działam bezpiecznie”  Jarosław Słoma

Nowa Era      

7

WOS

874/2021/z1

DZIŚ I JUTRO. PODRĘCZNIK DO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Arkadiusz Janicki, Iwona Janicka, Tomasz Maćkowski, Aleksandra Kucia-Maćkowska;        Nowa Era      

8

Historia

877/5/2021/z1

Wczoraj i dziś. Klasa 8. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

R. Śniegocki, A. Zielińska

Nowa Era

9

Chemia

785/2/2018

Chemia Nowej Ery

Jan Kulawik, Maria Litwin, Teresa Kulawik  Nowa Era      

10

Biologia

844/4/2021/z1

Puls życia       Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas Nowa Era      

11

Geografia

906/4/2021/z1

Planeta Nowa, (podręcznik)

T.Rachwał, D.Szczypiński,    Nowa Era      

12

Fizyka

885/2/2018

NOWA EDYCJA 2021-2023

 

Spotkania z fizyką

(podręcznik+ zeszyt ćwiczeń)           Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska  Nowa Era

13

Matematyka

780/5/2018

Matematyka z plusem  (podręcznik+ zeszyt ćwiczeń podstawowych )         Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej GWO 

14

Informatyka

847/5/2021/z1

Lubię to!          Grażyna Koba            Nowa Era      

15

WDŻ

MEN: 920/5/2018

WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE DLA UCZNIÓW KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król, Grażyna Węglarczyk    Rubikon         

 

 

SPIS KSIĄŻEK DLA ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

„Odkrywam siebie”  Złota kolekcja BB+, Wydawnictwo MAC

Język angielski:

Bugs Team Starter książka ucznia i ćwiczenia,   811/1/2017,         Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska,             Macmillan

Religia:

Tak! Jezus mnie kocha, red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, AZ-04-01/20-KI-1/20  TAK dla Jezusa, program ogólnopolski.            AZ-0-01/20, 28.01.2020