Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płońsku

informuje, iż od dnia 1 października 2022 roku

koszt obiadu dla ucznia wynosi 9,00 zł.

Wpłat należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca

na konto Nr: 22 8230 0007 0014 2973 2000 0008

Opłata za m-c październik - 189,00 zł.